jan 9 | 2020-2022

Stärkt anseende för Sveriges fastighetsmäklare: Branschgemensam kampanjsatsning

Att få ett stärkt anseende skapar smidigare bostadsaffärer för fastighetsmäklarna och på lång sikt kan det även öka betalningsviljan. Vi på Fastighetsmäklarförbundet har tillsammans med Mäklarsamfundet nu gjort ett större satsning för att förbättra bilden av våra fastighetsmäklare i landet. I år kommer en kampanj lanseras och rullas ut i olika kanaler för att stärka branschens anseende.

Idag finns en bristande kunskap om fastighetsmäklarbranschen och vad mäklartjänsten innehåller och det kan leda till missförstånd och friktion i bostadsaffären. Inte sällan så finns också en fördom hur fastighetsmäklaren är.

Vi som branschorganisation arbetar för en förbättring med detta men nu vill vi lägga extra fokus på detta problem. Så vi på Fastighetsmäklarförbundet (FMF) har tillsammans med Mäklarsamfundet , genom representanter från båda branschorganisationernas kansli och i samråd med respektive styrelse, fastställt ramarna och upphandlat en byrå för en större kommunikationsinsats som ska pågå ändå fram till sista september 2021.

Det har varit en spännande höst, präglad av ett gediget strategiarbete och nu håller vi på med de sista detaljerna. Förhoppningen är att kampanjen kommer att kunna börja lanseras i första kvartalet 2020 och vi vill därför be er vara uppmärksamma i våra och andra kanaler om detta spännande arbete, fortsättningen kommer inom kort.