jan 14 | 2020-2022

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Bostadspriserna steg under 2019

Pressmeddelande den 14 januari 2020.

Bostadspriserna den senaste månaden i hela landet har varit oförändrade medan villapriserna i landet har minskat -1 %. Jämför man med föregående år så har villa- och bostadsrättspriserna ökat med 5 % , detta enligt den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätterna i landet under december har visat små justeringar, vilket är förståeligt då december är en lugn månad. I Stockholm och Göteborg har priserna varit oförändrade. Det är enbart i Centrala Malmö och Stor-Malmö där priserna har sjunkit 1% den senaste månaden. Ser man på årsbasis så ökade Göteborgsområdet med 3-4% och Stockholmsområdet med 4-5 % men det är Malmöområdet som sticker ut som ökade med hela 7% i Stor-Malmö och 6 % i Centrala Malmö.

Villapriserna i december visade oförändrat läge i Stockholmsområdet och i Malmö. Men i Göteborg så ökade priserna med 1 %. Statistiken visar även här en ökning på samtliga områden, där Stockholm ökade med 4% , Göteborg med 5% . Även här ökade Malmö mest med 7% ökning det senaste året.

Svensk Mäklarstatistik rapporterar att 2019 präglades av stora försäljningsvolymer. Det såldes drygt 110 000 bostadsrätter vilket var nästan 5 000 fler än förra året. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2019 med drygt 55 000, vilket var drygt 1 000 fler än förra året som då var en toppnotering.

Senaste statistiken visar att priserna har under slutet av året visat små justeringar vilket inte är någon överraskning då marknaden ”stannar av” när det börjar närma sig julledighet. Det man däremot kan se att priserna stiger jämfört med  det tidigare året och att man närmar sig de höga priserna man hade 2017. Det är  dock en mer stabil marknad där inte priserna springer iväg och ett jämnare utbud där köparna är mer avvaktande än tidigare år, kommenterar Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet

Tfn. 070-452 86 17

Email: jenny.stenberg@fmf.se

Källa: Svensk Mäklarstatistik

För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/.