aug 10 | Nyheter

SBAB tar bort schablonregel för äldre

SBAB har tagit bort den tvingande schablonregeln som försämrade lånevillkoren för personer över 60. Anledningen till att regeln infördes i första hand beror på att många låntagare kan räkna med en betydlig sämre inkomst efter att de gått i pension.

Efter att ha utvärderat kreditregeln har SBAB dock kommit fram till att man (sedan den 8 augusti) ska börja göra individuella kreditbedömningar istället och på så sätt ta hänsyn till den enskilde låntagarens situation.

– Vi utvärderar löpande våra kreditregler. Mängden nya regleringar medför stora utmaningar att lyckas anpassa och utveckla kreditbedömningsprocessen så att den upplevs enkel, snabb och transparent samtidigt som den ska vara rättvis och beakta individuella omständigheter. Denna gång blev det fel och det fungerade inte med en automatisk tvingande schablonregel för alla kunder. Naturligtvis ändrar vi oss och tillser nu rättvis individuell ansvarsfull kreditbedömning, säger Klas Danielsson, VD SBAB, i ett pressmeddelande.

Tanken bakom den skrotade regeln har dock varit god eftersom det har handlat om att skydda låntagare från en för hög skuldsättning i förhållande till den kommande lägre inkomsten men både Finansinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen har tidigare riktat kritik mot införandet av regeln eftersom ”det inte finns någon specifik ålder där inkomsten faller såsom SBAB hade infört”.