nov 7 | Nyheter

Kommentar till Ekonomiekots inslag om Fastighetsmäklarförbundet den 7 november

En utesluten medlem i FMF uttalar sig i ett inslag i morgonens Ekonomiekot kritiskt till hanteringen av medlemmar i samband med att köpeskillingen från Hemnetaffären fördelats. Det förtjänar återigen att poängteras att i den granskning som gjorts av en oberoende granskningsman, riktas ingen som helst kritik mot styrelsens hantering av stadgeändringen som föregick fördelningen. Granskningsmannen har också konstaterat att ingen vilseledande information har givits, och att samtliga medlemmar haft sitt fria val att bli fullvärdiga medlemmar eller undermedlemmar. Köpeskillingen har fördelats efter medlemmarnas andelar och på ett transparent sätt. Enligt granskningen har styrelsen inte brutit mot några lagar och regler, tvärt emot vad som påstås av den före detta medlemmen.

Värt att notera att det är föreningens medlemmar som med majoritet röstat i de olika delfrågorna och även vid stadgeändringen.

Styrelsen anser att det är mycket beklagligt att några få personer som vid extrastämman misslyckades med att få till stånd en ny granskning, nu tar till allt grövre medel. Detta kommer inte att leda någonvart, men tyvärr tar förbundets och därmed medlemmarnas resurser återigen i anspråk.

 

Styrelsen