maj 7 | Nyheter

Rörlig ränta hos SBAB lika populär som i mars

77 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB under april valde att binda räntan i tre månader (rörligt bolån) vilket är samma som för månaden innan.

12 procent valde att binda räntan på ett år, vilket är en ökning med en procent, 6 procent band räntan i två år och 4 procent band räntan i tre år.

– Kortast möjliga bindningstid är fortfarande det mest populära valet för den som tecknar nytt bolån. Den höga andelen som väljer kortast bindningstid indikerar att den som tecknar nya bolån delar uppfattningen med många marknadsbedömare att en höjning kan komma först i slutet av året, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet här.