maj 8 | Nyheter

Nya personuppgiftsbiträdesavtal från Tambur

Med anledning av tillämpningen av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, kommer i dagarna ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal att skickas ut till de företag som har tecknat avtal för användning av tillträdesportalen Tambur.

Det nya avtalet har anpassats till de nya bestämmelserna och uppfyller således de krav som Dataskyddsförordningen ställer på utformningen av personuppgiftsbiträdesavtal.