sep 10 | Nyheter

Partiernas bostadspolitik

Hur kan man lösa bostadsbristen? Hur ska vi göra för att öka byggandet av nya lägenheter? Hur har amorteringskravet fungerat? Vad gäller för ränteavdrag, uppskov eller reavinstskatt?

Mäklarringen har sammanställt en lista med tre konkreta förslag eller åsikter från vart och ett av de största partierna.

För fullständiga intervjuer gå till www.maklarringen.se/maklarpodden

Moderaterna: ”Sverige har en dysfunktionell bostadsmarknad”

1. Mindre byråkrati, exempelvis korta ner tiden i hela detaljplansprocessen
2. Mindre reglerat hyresrättssystem
3. Fokus på möjligheten till ägande, även för de med små ekonomiska marginaler

Socialdemokraterna: ”Bostadspolitik för alla”

1. Trygghetsboenden för äldre
2. Breddade landsbygdslån
3. Bygga fler hyresrätter

Centerpartiet: ”Bostadsbristen en katastrof”

1. Skattegynnat Bospar för unga
2. Minska trösklarna på bostadsmarknaden, skeptiska till nuvarande form av amorteringskravet
3. Fler varianter av ägande, såsom ägarlägenheter

Kristdemokraterna: ”Vi vill sätta fokus på ökad rörlighet”

1. Kritiska till nuvarande amorteringskrav
2. Utveckla investeringssparkonto, subventionerat bosparande för unga
3. Utveckla möjligheterna för boendekollektiv

Liberalerna: ”Bostadsköerna i Guiness rekordbok”

1. Fokus på de som står utanför bostadsmarknaden
2. Skattegynnat bosparande för alla
3. Minska bostadsköerna rejält

Miljöpartiet: ”Grön och ambitiös bostadspolitik”

1. Betoning på klimatsmarta bostäder med kvalitet
2. Utöka boendeformer, såsom ägarlägenheter och generationsboenden
3. Fler hyresrätter till lägre hyror

Sverigedemokraterna: ”Amorteringskravet sätter käppar i hjulet”

1. Fler boendeformer, såsom hyrköp
2. Öka konkurrensen i byggbranschen
3. Ökad digitalisering och minskad byråkrati

Vänsterpartiet: ”Kraftfull bostadspolitik efterfrågas”

1. Staten bör ta över en del av bostadsfinansieringen
2. Högre fastighetsskatt för större bostäder
3. ROT-avdrag även för hyresrätter