miniräknare.
jun 4 | 2024

Orimliga krav på mäklare lyfts till regeringen 

Den 17 maj blev det känt att Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) lämnat över förslag på en översyn av fastighetsmäklarlagen i en skrivelse till regeringen. I skrivelsen återfinns Nettoskuldsättning, ett av Fastighetsmäklarförbundets pågående initiativ. 

Uppgiften av en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning blev obligatorisk för mäklare att presentera den första januari 2023. Sedan dess har kravet på mäklare bevisat sig vara väsentligt mycket mer komplicerat än vad som förutsetts av lagstiftaren, inte minst efter en uppmärksammad tematisk granskning från FMI som publicerades tidigare i år. Granskningen resulterade i att flera mäklare fick en disciplinär påföljd för att ha utelämnat eller lämnat en felaktig uppgift i objektsbeskrivningen. 

Regelverket är alldeles för komplext och svårnavigerat som det ser ut idag. Det är ett tidskrävande arbete som ändå riskerar att bli fel och vilseledande för konsumenten. Om lagens syfte ska uppfyllas behöver uppgiften om föreningens nettoskuldsättning först kunna säkerhetsställas, säger Carola Russmark, vd för Fastighetsmäklarförbundet. 

Lagförslaget kring indirekt nettoskuldsättning var starkt ifrågasatt av branschen redan under förslagsstadiet. Och trots vägledning från FMI är det fortfarande svårt att urskilja vilka poster i årsredovisningen som ska räknas med. Det finns exempel på vissa fall där FMI kan konstatera att mäklaren saknar helt förutsättningar att räkna från uppgiften, och att mäklaren hellre bör avstå från att göra uträkningen, vilket gör att lagbestämmelsens syfte inte uppfylls. 

– Fastighetsmäklarförbundet har länge argumenterat för att det är orimligt att kravet har lagts på individuella fastighetsmäklare. Vi ser denna skrivelse och förslag på översyn som FMI lämnat över till regeringen som en bra början på ett fortsatt arbete, säger Johan Linde, ordförande i Fastighetsmäklarförbundet.  

Fastighetsmäklarförbundet har under våren yrkat för att bostadsrättsföreningar själva ska tillhandahålla uppgifter om deras totala nettoskuld i samband med årsredovisningen och har för avsikt att följa upp arbetet under hösten.  

 Publicerad: 2024.06.04