jun 10 | 2024

Höstens kursutbud

Nu har vi släppt höstens juridiska kursprogram för fastighetsmäklare. Som medlem i Fastighetsmäklarförbundet har du möjlighet att chatta och ställa frågor under våra digitala kurser. Skulle du missa ett tillfälle eller vill se en kurs igen, hittar du alla inspelade kurser på hemsidan. 

Kurserna riktar sig både till dig som ny mäklare och till dig som har erfarenhet från branschen. Nedan hittar du de ämnen vi vill uppmärksamma i höst.

29 augusti: Introduktionskurs för fastighetsmäklare

Hösten startar med en introduktionskurs riktad till nyexaminerade mäklare (och till mäklare som vill friska upp sina grundkunskaper).

Det är stor skillnad mellan vad fastighetsmäklarutbildningarna inkluderar och hur mäklare arbetar i praktiken. Syftet med detta webbinarium är därför att ge de medlemmar i FMF som inte har arbetat så länge som mäklare praktiska råd om hur man arbetar för att göra säljare och köpare nöjda samtidigt som man undviker typiska falluckor och problemområden.

26 september: Kundkännedom i praktiken

Fokuset på penningtvättsområdet fortsätter att öka, och blir en allt större del av mäklarvardagen. Samtidigt blir det viktigare och viktigare för en fastighetsmäklare att kunna göra ordentliga kundkännedomskontroller på så effektiva sätt som möjligt som samtidigt uppfyller lagkraven.

Det råder fortfarande stor osäkerhet om vilka konkreta åtgärder som en mäklare behöver vidta i olika situationer, och syftet med det här webbinariet är att i så konkreta ordalag som möjligt diskutera dessa frågor samt hur en korrekt ifylld kundkännedomsblankett bör se ut.

24 oktober: Vilseledande reklam

Marknadsföringslagen har varit ett återkommande fokusområde för FMI under de senaste åren. Men vad betyder vilseledande marknadsföring egentligen och hur förhåller sig detta till god fastighetsmäklarsed? Var går gränsen för tillåtet och otillåtet ”sälj”? Hur ska mäklaren balansera sin objektivitetsplikt mot skyldigheten att ta tillvara säljarens ekonomiska intressen?

Advokaten Magnus Tonell är en av Sveriges främsta experter på marknadsrättsliga frågor och kommer, tillsammans med Claes Lood, att guida oss igenom marknadsföringslagens utmaningar i mäklarvardagen.

21 november: Året som gått i FMI/FRN

Sista webbinariet för 2024 summerar året som gått hos Fastighetsmäklarinspektionen och Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd. Advokaterna Claes Lood och Mikael von Schedvin guidar oss igenom årets viktigaste avgöranden och de rättsliga trender som definierat det gångna året.

Se alla kurser i kalendern här. Ingen anmälan krävs. Länken mailar vi ut och publicerar på hemsidan dagen innan.