feb 7 | Nyheter

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Något sjunkande bostadspriser

Både bostadsrätts- och villapriserna i riket har gått ned med -1 procent den senaste månaden och med -3 procent de senaste tre månaderna. Även för årstakten följs de bägge objektsslagen åt med ±0. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

I storstäderna går priserna nedåt för både bostadsrätter och villor. För bostadsrätter på 12 månader sticker Centrala Malmö och Stor-Malmö ut med +3 procent respektive +2 procent. För villor på 12 månader är det Stor-Stockholm som avviker med -4 procent och Stor-Malmö på +2 procent.

– Året har haft en trög inledning, säljare och köpare möts inte riktigt. Marknaden är ryckig, nyckfull och oförutsägbar. Det gynnar varken köpare eller säljare, men det är något som marknaden måste fortsätta vänja sig vid och förhålla sig till, först då får vi mer stabilitet och mindre oro. Vi vet att det tar längre tid att sälja bostadsrätter, framför allt i Stockholm, och att skillnaden mellan ut och slutpris har minskat. Men vi vet också orsaken, såsom striktare och hårdare finansiering samt andra omvärldsfaktorer. Nu har vi endast avverkat januari, och det blir intressant att se hur våren blir både avseende rörlighet och pris, säger Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet.