feb 12 | Nyheter

Mäklarpanelen: Färre bedömer prisnedgång kommande tre månader

Andelen mäklare som bedömer att bostadspriserna ska sjunka kommande tre månader har minskat med 7 procent denna mätperiod, medan andelen som bedömer ökande priser har ökat med 3 procent. Det gör att det nästan är lika många mäklare som bedömer prisnedgång som prisuppgång. Majoriteten av mäklarna bedömer stillastående priser. Det visar Mäklarpanelen som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.

De senaste fyra veckorna har andelen mäklare som tror på sjunkande bostadspriser de kommande tre månaderna minskat från 33 procent till 26 procent, medan andelen som tror på prisuppgång har ökat från 21 procent till 24 procent. Samtidigt tror 50 procent på stillastående priser, mot 46 procent förra mätperioden.

– Det är fortsatt fler som bedömer prisnedgång, men klart färre än vid förra mätningen. Och det är nu en liten skillnad mellan andelen som bedömer prisnedgång och andelen som bedömer prisuppgång. Till viss del kan bedömningen vara säsongsbetonad samtidigt som mäklarna har sett en viss återhämtning efter tidigare prisfall. Men vi har fortsatt stort utbud av bostadsrätter, speciellt på nyproduktionssidan som kan komma att påverka marknaden framöver, säger Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet.

– Vi får såklart olika signaler om vart bostadsmarknaden är på väg beroende på vilken del av landet vi pratar om och med och vilken typ av boende. Vi vet att det tar längre tid att sälja bostadsrätter, framför allt i Stockholm, och att skillnaden mellan ut och slutpris har minskat. Det har varit en trögare inledning på året där säljare och köpare inte riktigt ville mötas, men nu är vi inne i mitten på februari och då brukar marknaden vakna till liv. Dessutom har tidigare orosmoln såsom Riksbankens räntehöjning nu genomförts och kanske lugnat marknaden en aning. Det blir intressant att se hur bostadsmarknaden utvecklas under våren givet förutsättningarna, avslutar Jenny Stenberg.

Under våren 2018 låg Valueguards marknadsindikator kring 20. I slutet av maj gick indikatorn ner och låg fram till början av juli kring noll. Under början av hösten återhämtade sig indikatorn åter till vårens nivåer runt 20, där den låg fram till slutet av september. Därefter började indikatorn sjunka och under andra halvan av oktober och november pendlade indikatorn i spannet mellan cirka -2 och -15. Under december sjönk indikatorn från -2 till -19. Indikatorn har under början av 2019 åter börjat vända uppåt till strax under noll. Antalet svar per vecka har de senaste veckorna legat mellan ca 180 och 255.

Om Mäklarpanelen
Valueguard skickar löpande ut en webbaserad enkät till fastighetsmäklare i hela Sverige om vad de tror om prisutvecklingen de kommande tre månaderna. Syftet är att få en temperaturmätare från de som arbetar närmast marknaden. Svaren sammanställs vecka för vecka. Indikatorn är differensen mellan andelen som tror på uppgång respektive nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Antalet svar per vecka har den senaste tiden legat mellan 180 och 250.