aug 20 | Nyheter

Mindre antal påbörjade lägenheter under årets början

Preliminärt påbörjades bygget av runt 30 950 lägenheter under det första halvåret 2018 vilket är 10 procent mindre än samma period 2017. Det är första gången antalet antalet påbörjade lägenheter under det första halvåret minskar sedan 2012.

Av dessa lägenheter låg 24 350 i flerbostadshus (11 procent färre än 2017) och  6 600 i småhus (4 procent färre än 2017).

Under perioden tillkom dessutom 1 250 lägenheter genom ombyggnation vilket kan jämföras med 2 395 lägenheter det första halvåret 2017.

Siffrorna för 2018 är uppräknade med 18 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste året. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 42 procent.

Källa: SCB