aug 21 | Nyheter

Fastighetsmäklarförbundet startar medlemsråd

Fastighetsmäklarförbundet önskar mer input från sina medlemmar och startar därför ett Medlemsråd. Syftet med rådet är att medlemmar som är intresserade och vill engagera sig får möjlighet att ge sin syn på frågor som förbundet driver men givetvis också själva lyfta frågor som de anser att förbundet bör driva.

Medlemsrådet blir ett enkelt och effektivt sätt för våra medlemmarna att kunna påverka intressanta frågeställningar både för sin egen del men också för förbundet och branschen.

– Vår ambition och förhoppning med Medlemsrådet är att styrelsen får ett bollplank bland medlemmarna, att förbundet får mer input för att driva de, för medlemmarna, viktigaste frågorna och att alla medlemmar också känner att förbundet finns nära till hands om man önskar lyfta en fråga, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Att delta i Medlemsrådet är enkelt eftersom det sker helt digitalt med ett par kortare möten per halvår samt viss digital korrespondens. Medlemsrådet kommer att bestå av ett antal medlemmar, med en variation av geografisk- och organisatorisk tillhörighet. Ann-Christine Enqvist, verksam i Mäklargården i Helsingborg och Staffanstorp, har utsetts som sammankallande för rådet. Alla medlemmar är också välkomna att kontakta sammankallande om man önskar lyfta en fråga.

Önskar du som medlem delta i Medlemsrådet, vänligen kontakta medlemsrad@fmf.se och anmäl ditt intresse.