nov 8 | Nyheter

Månadens konsumentfråga

Diego Ortíz del Gaiso, ansvarig för konsumentrelationer på Fastighetsmäklarförbundet, pratar dagligen med konsumenter som har frågor kring mäklartjänsten eller köparens och säljarens ansvar i en bostadsaffär. Här informerar han om månadens vanligaste konsumentfråga.

Så Diego, vilken är månadens fråga?

Under den månad som har gått har jag fått en hel del frågor som rör tvister om boarean.

Vad svarar du på den frågan?

Det är mycket vanligt att köparen kräver att få ersättning enligt beräkningen pris per kvadratmeter. Eftersom domstolarna sällan utdömer skadestånd enligt den beräkningsmodellen brukar jag först försöka tona ner köparens förväntningar och redogöra kort för några autentiska fall för att ge frågeställaren exempel på hur domstolarna resonerar och hur mycket köpare fått visavi hur mycket de har krävt av säljare.

Beräkningen av skadeståndet beräknas på samma sätt som prisavdrag enligt jordabalken, om det är en fastighet och enligt köplagen om det är en bostadsrätt. Den relevanta frågan är hur mycket marknaden hade varit villig att betala för bostaden med vetskap om hur det verkligen förhöll sig. Generellt kan sägas att ju mindre en bostad är, desto större betydelse har avvikelsen.

Utifrån månadens fråga – vad är ditt bästa tips?

Jag brukar råda såväl köpare som säljare att noggrant läsa igenom objektsbeskrivningen och andra handlingar som har upprättats i samband med affären för att se om det finns några reservationer avseende boarean eller inte. Detta eftersom det kan påverka köparens möjlighet att med framgång föra en talan mot säljaren om denne har reserverat sig för uppgiften om boarean.

Min rekommendation till dig som är i stånd att köpa en bostad är att kontrollera uppgiften om boarea om den är särskilt viktig för dig. Det gör jag eftersom det kostar såväl emotionella som finansiella resurser att i efterhand försöka få rätt.