nov 9 | Nyheter

Mäklarpanelen: Färre bedömer att priserna kommer öka

Efter en längre period där fler fastighetsmäklare i Mäklarpanelen bedömt prisuppgång än prisnedgång sjönk andelen under oktober. Samtidigt ökade andelen som bedömer prisnedgång. Det visar Mäklarpanelen som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.

Sammantaget är det något fler fastighetsmäklare de senaste fyra veckorna som bedömer prisuppgång än prisnedgång kommande tre månader, men andelen har minskat markant, från 37 procent till 28 procent. Samtidigt har de som bedömer prisnedgång ökat från 18 procent till 25 procent. Andelen som bedömer stillastående priser är fortsatt i majoritet och har ökat något från förra mätningen, från 45 procent till 47 procent.

– Någonting har skett i fastighetsmäklarnas bedömning under oktober, det är väldigt tydligt. Andelen som bedömer prisuppgång har sjunkit varje vecka i oktober. Sammantaget är det något fler fastighetsmäklare som bedömer prisuppgång än prisnedgång, men sista veckan i oktober, vecka 44, ser vi att siffran fallit ner till 18 procent. Samtidigt har andelen som bedömer prisnedgång ökat till 29 procent. Detta trots att det gjorts många fler affärer under oktober än tidigare i år. Det finns därmed en viss tveksamhet i affärerna. Det är en tydlig förändring som man kan reflektera över och det blir intressant att se hur nästa mätperiod faller ut, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Sedan slutet av sommaren och början av hösten var det fler fastighetsmäklare som bedömde prisuppgång än prisnedgång, men under oktober har det svängt. Marknadsindikatorn, som är differensen mellan andelen som tror på uppgång respektive nedgång, sjönk under oktober till i nuläget kring -10. Inte sedan januari i år har den legat där.

– Vi har haft en längre period där fastighetsmäklarna i panelen bedömt prisuppgång och prisuppgång har vi också haft, framför allt på bostadsrätter, men det ser dock ut att plana ut nu. Riksbankens första räntehöjning närmar sig och kommer förmodligen redan i december. Även om höjningen sker i små steg tänker konsumenterna på det och är extra vaksamma. Eftersom fastighetsmäklarna träffar både köpare och säljare varje dag så hör de också hur konsumenterna resonerar kring detta och det avspeglar sig i Mäklarpanelen. Vi har dessutom en bostadsmarknad med fortsatt stort utbud och bankernas hårda krav, som vi vet har påverkat och påverkar marknaden på olika sätt och i olika omfattning i landet, avslutar Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Marknadsindikatorn är differensen mellan andelen som tror på uppgång respektive nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Efter en längre nedgång av Valueguards marknadsindikator hösten 2017 steg indikatorn igen under de sista veckorna 2017 och de första veckorna 2018. I början av året låg indikatorn kring noll för att i mars stiga till kring 20, där den låg fram till början av maj. I maj gick indikatorn ner igen och låg under hela juni och början av juli kring noll. Under början av hösten återhämtade sig indikatorn åter till vårens nivåer runt 20, där den låg fram till slutet av september. Under oktober har indikatorn sjunkit kraftigt till i nuläget kring -10.