jan 15 | Nyheter

Mäklarpanelen: Fler mäklare bedömer sjunkande priser

Andelen mäklare som bedömer att bostadspriserna ska sjunka kommande tre månader fortsätter öka även denna mätperiod. Det visar Mäklarpanelen som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.

De senaste fyra veckorna har andelen mäklare som tror på sjunkande bostadspriser de kommande tre månaderna ökat från 29 procent till 33 procent medan antalet som tror på prisuppgång har minskat ytterligare från förra månaden, från 22 procent till 21 procent. Samtidigt tror 46 procent på stillastående priser, mot 49 procent förra mätperioden.

– För tredje månaden ökar andelen mäklare som tror på en prisnedgång och därmed är det även fortsatt fler mäklare som bedömer prisnedgång än prisuppgång. Bedömningen är mäklarna inte ensamma om att göra och speglar marknaden just nu. Mäklarna möter dagligen sina kunder och hör hur deras tankar går kring ökade räntekostnader och bankernas hårdare krav. Som alltid är det många parametrar som påverkar både marknaden och mäklarnas bedömning. Ökade räntor är en, fortsatt rekordutbud av bostadsrätter, bankernas hårdare krav samt rapporter om en stundande lågkonjunktur och fallande börs påverkar också. Men samtidigt har vi en fortsatt stark sysselsättning
och bostadsbrist på många håll, säger Jenny Stenberg, vd för Fastighetsmäklarförbundet.

– Årets första visningshelger blir en första temperaturmätare och det blir intressant att följa och höra mäklarnas och kundernas reflektioner, avslutar Jenny Stenberg.

I början av 2018 låg Valueguards marknadsindikator kring noll. I mars steg den till runt 20, där den låg fram till början av maj. I slutet av maj gick indikatorn ner igen och låg fram till början av juli kring noll. Under början av hösten återhämtade sig indikatorn åter till vårens nivåer runt 20, där den låg fram till slutet av september. Därefter började indikatorn sjunka och har legat på negativa nivåer sedan andra halvan av oktober, inklusive första veckan 2019. Indikatorn har under den negativa perioden pendlat mellan cirka -2 och -19. Antalet svar per vecka har de senaste veckorna legat mellan ca 180 och 250.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17

 

Om Mäklarpanelen
Valueguard skickar löpande ut en webbaserad enkät till fastighetsmäklare i hela Sverige om vad de tror om prisutvecklingen de kommande tre månaderna. Syftet är att få en temperaturmätare från de som arbetar närmast marknaden. Svaren sammanställs vecka för vecka. Indikatorn är differensen mellan andelen som tror på uppgång respektive nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Antalet svar per vecka har den senaste tiden legat mellan 180 och 250.