aug 10 | Nyheter

Mäklarpanelen: Fler fastighetsmäklare tror på prisuppgång än prisnedgång

Under de senaste fyra veckorna är det fler fastighetsmäklare som bedömer prisuppgång än prisnedgång, från 27 procent till 33 procent. Samtidigt har andelen som bedömer prisnedgång minskat från 27 procent till 20 procent. Andelen som bedömer stillastående priser är fortsatt i balans med 47 procent.

– Fastighetsmäklarna är mer positiva igen inför hösten vad gäller prisbilden. Vid förra mätningen var det lika många som bedömde uppgång som nedgång men andelen som bedömde prisnedgång hade då ökat vilket är naturligt med tanke på sommarsäsongen. Tittar vi på våren som helhet hade vi ändå en ganska stabil marknad och mäklarna var positiva, sen kom dippen under sommaren, men nu verkar det som att trenden vänder igen och fler bedömer ökade priser, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

– Nu sätter hösten igång och då brukar marknaden börja röra på sig igen. Vi har fortsatt stort utbud på bostadsrätter, större än samma period tidigare år. Vi har amorteringskrav som ställer höga krav i kombination med bankernas hårdare krav, men vi får inte att glömma att vi samtidigt har en stark sysselsättning, bostadsbrist på många håll i landet och låga räntor. Det är också valår och vi har länge efterfrågat ett omtag av hela bostadspolitiken och bostadsmarknaden avseende till exempel amorteringskrav, ränteavdrag, flyttskatt etc. Det blir en spännande och intressant höst, avslutar Carolina Stegman.

Du hittar pressmeddelandet i vårt pressrum.