okt 8 | Nyheter

Mäklarpanelen: Bostadspriserna bedöms fortsätta öka

Sedan slutet på sommaren och början av hösten är det fler fastighetsmäklare som tror på prisuppgång än prisnedgång. Och den bedömningen ligger fast även under den senaste fyraveckors-perioden. Det visar Mäklarpanelen som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.

Under de senaste fyra veckorna är det fortsatt fler fastighetsmäklare som bedömer prisuppgång än prisnedgång även om det är något färre än förra månaden, från 39 % vid förra mätningen till 37 %. Andelen som bedömer prisnedgång är samma som tidigare period 18 %. Andelen som bedömer stillastående priser är fortsatt i majoritet men har ökat något från förra mätningen, från 43 % till 45 %.

– Jämför vi med samma period förra hösten är det stor skillnad på hur mäklarna bedömer prisutvecklingen kommande tre månader. Förra hösten hade vi en marknad som var i rejäl gungning prismässigt. Då var det fler mäklare i Mäklarpanelen som bedömde prisnedgång än prisuppgång. Och prisnedgång blev det också vilket visar att mäklarna kan sin marknad och sina kunder. Fastighetsmäklarna jobbar med örat mot rälsen och känner snabbt av förändringar som är på gång. Nu är mäklarna fortsatt positiva avseende prisutvecklingen och har så varit en tid. Försäljningsprocesserna tar längre tid och antalet spekulanter är i vissa fall färre än vanligt men oaktat detta tror mäklarna på en positiv prisutveckling framåt, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

– Det skall dock framhållas att marknaden ser olika ut på olika håll i landet. På vissa håll är det många spekulanter på visningarna och försäljningen kan gå fort, medan det på andra platser är betydligt lugnare. Marknaden har förändrats en del under senaste året och med den även försäljningsprocessen. Därför bör man lyssna på sin mäklare för bästa råd om hur det ser ut just nu i aktuellt område, avslutar Carolina Stegman.

Efter en längre nedgång av Valueguards marknadsindikator hösten 2017 steg indikatorn igen under de sista veckorna 2017 och de första veckorna 2018. I början av året låg indikatorn kring noll för att i mars stiga till kring 20, där den låg fram till början av maj. I maj gick indikatorn ner igen och låg under hela juni och början av juli kring noll. Under slutet av sommaren och början av hösten har indikatorn stigit och ligger nu kring 20.