okt 3 | Nyheter

Lyckad branschdag på Malmö Universitet.

Igår hölls ett branschråd vid Malmö universitet där många av de stora aktörerna i fastighetsmäklarbranschen var representerade.

Bland annat diskuterades lagförslaget om att även fastighetsmäklarföretagen skall kunna anses falla under tillsynsplikt, vikten av att bibehålla skydd mot konsument samt att höja de enskilda mäklarnas kvalité och ansvar i förmedlingar där en eventuell ändring aldrig bör kännas otydlig i något led.

Ola Jingryd, universitetslektor på Malmö universitet, lyfte frågor och kom med bra feedback som kan leda till nya insikter.

– FMF arbetar just nu parallellt med dessa frågeställningar, allt för att höja kvalitetskraven och tydligheten inom kår och bransch, berättar Johan Linde, styrelsemedlem och representant för FMF under branschdagen.

Högskolan ser alltmer vikten av att närma sig de framtida arbetsgivarna för att kunna rusta studenter inför en hållbar och långsiktig mäklarframtid vilket tydligt framkom under branschrådet. Just Malmö Högskola kommer framöver att inrikta sig helt på den 3-åriga traditionella fastighetsmäklarutbildningen vilket de medverkande i branschrådet ser som positivt då kvalitén på utbildningen aldrig bör naggas i kanten.

– Det fanns en bred samsyn för hur vi ska kunna integrera dagens studenter och bättre förbereda de framtida fastighetsmäklare som skall äntra mäklarscenen säger Johan Linde.