okt 4 | Nyheter

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Priserna på bostadsrätter ökar medan villapriserna går ner

Bostadsrättspriserna fortsätter öka i riket och i samtliga storstadsregioner utom Centrala Göteborg där det är stillastående. Villapriserna tappar något både på riksnivå och i samtliga storstäder. Det visar senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrättspriserna i riket har ökat med +2 procent den senaste månaden medan villapriserna har gått ner med -1 procent. På tre månader har bostadsrättspriserna stigit med +3 procent medan villapriserna gått ner med – 1 procent.

– Bostadsrätterna verkar trots allt återhämta sig sakta och stabilt. Villapriserna däremot följer inte samma mönster och här sticker Stor-Stockholm ut där priserna har gått ner med -10 % på 12 månader. Vi får signaler från mäklarna i Stockholm att villamarknaden är lite trög, framför allt avseende dyrare villor och amorteringskravet är nog det enskilt största skälet till det. Och det är det som avspeglar sig i prisutvecklingen. Säljare och köpare har ännu inte riktigt samma syn på var priset för bostäderna bör ligga och försäljningsprocessen tar lite längre tid. Mycket spekulanter på visningarna innebär inte heller att bostaden säljs fort eller att det blir budgivning, vilket det i stor utsträckning gjorde innan. Men det finns givetvis objekt även i Stockholm som går fort att sälja till pris som bägge parter är nöjda med, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

– Det är viktigt att framhålla att man inte ska se denna utveckling som något negativt för bostadsaffären. Att vi får en mer stabil marknad och att processen tar lite längre tid än den gjorde innan skapar tid för eftertanke så att såväl köpare och säljare hinner landa i processen. Det ger en tryggare bostadsmarknad, vilket är bra för alla parter, avslutar Carolina Stegman.