jul 9 | Nyheter

Lika många bedömer prisnedgång som prisuppgång

Det är nu lika många fastighetsmäklare som bedömer prisnedgång som prisuppgång de kommande tre månaderna. Dock har andelen som bedömer prisnedgång ökat sedan förra mätningen. Det visar den Mäklarpanel som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.

Under de senaste fyra veckorna bedömer 27 procent av fastighetsmäklarna prisnedgång och lika många bedömer prisuppgång kommande tre månaderna. Dock har andelen som bedömer prisnedgång ökat från 23 procent till 27 procent och andelen som bedömer prisuppgång har minskat från 32 procent till 27 procent. Samtidigt är andelen som bedömer stillastående priser oförändrad med 46 procent.

– Marknaden är ostabil och fastighetsmäklarnas tveksamhet ökar. Det beror troligen på det stora utbud av bostäder som det rapporteras om, framför allt för bostadsrätter, och att det är svårt att få iväg nyproduktion, men även villor och radhus. Dagligen rapporteras det om att det går trögt på flera håll, även om det ser olika ut och skiljer sig över landet. Spekulanterna tar längre tid på sig, det tar längre tid till avslut och alla får inte det pris som de har begärt. Det påverkar givetvis fastighetsmäklarnas bedömning. De är de första som tidigt ser och känner av förändringar på marknaden och det avspeglas i resultatet, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

– Vi går en spännande höst till mötes med valår och det blir även intressant att se vad som händer på bostadsmarknaden. Kommer amorteringskravet, i kombination med bankernas hårdare krav, fortsatt hålla ett grepp om köpare och säljare. Det har gett ytterligare inlåsningseffekter, framförallt för förstagångsköpare. Marknaden har blivit orättvis och diskriminerande, den är idag inte till för alla. Alla har inte föräldrar som kan gå in och stötta ekonomiskt. När vi i vår undersökning ”Hinder för flytt” bad personer 50 år eller äldre, boende i villa eller radhus, ranka hur viktiga olika bostadspolitiska frågor är hamnade”Att det byggs för alla budgetar och målgrupper” överst. Den här frågan bör lösas nu. Vi måste kunna anpassa boendet efter livet och inte tvärtom, anpassa livet efter boendet, avslutar Carolina Stegman.

Efter en längre nedgång av Valueguards marknadsindikator hösten 2017 steg indikatorn igen under de sista veckorna 2017 och de första veckorna 2018. I början av året låg indikatorn kring noll för att i mars stiga till kring 20, där den låg fram till början av maj. I maj gick indikatorn ner igen och har under hela juni legat kring eller strax under noll.