aug 17 | 2023

Lär känna FMFs styrelse: Ola Lindskog

Vid årets stämma valdes tre nya ledamöten in till FMFs styrelse. Under sommaren kommer ni att få möjlighet att lära känna de nya tillskotten och övriga medlemmar i styrelsen genom en kort intervjuserie. Trevlig läsning!

Vem är du och vad har du för bakgrund i branschen?
Har jobbat som fastighetsmäklare i ca 15 år och har varit medlem i FMF sedan första stund. Driver mäklarfirma i Malmö med omnejd. Förutom att sitta som ledamot i FMFs styrelse sitter jag även med i FRNs styrelse.

Vad bidrar du med till FMFs styrelse?
Jag bidrar med erfarenhet och omsorg om de fristående mindre mäklarfirmorna.

Vad anser du branschen behöver fokusera mer på?
Jag anser att branschen måste höja statusen på fastighetsmäklaryrket genom att exkludera de individer som inte ägnar sig åt seriös förmedling.

Snabbfakta
Namn: Ola Lindskog
Bor: Delar min tid mellan en gård nära Sveriges sydligaste udde och en sommarstuga i Beddingestrand
År i branschen: 15 år