Hur ett tillträde går till

När köpekontrakt är skrivet, handpenning inbetald och alla villkor i avtalet uppfyllda, närmar sig tillträdesdagen.

Ofta har man väldigt mycket praktiskt att stå i inför tillträdet, och men vet kanske inte hur tillträdet kommer att gå till. Här följer en beskrivning av det normala händelseförloppet.

Val av lokal

Det vanliga är att köpare, säljare och mäklare träffas antingen på köparens bank eller i mäklarens affärslokal.

Likvidavräkning

Vid tillträdet undertecknar parterna en likvidavräkning som reglerar den ekonomiska uppgörelsen mellan köpare och säljare. Det blir som ett kvitto på den ekonomiska uppgörelsen i affären.

Köparens bank får likvidavräkningen, och med denna som underlag löser köparens bank de lån som normalt belastar bostaden. Resterande del av köpeskillingen betalas ut till säljaren.

Lånehandlingar

Köparens bank brukar ha sett till att köparen undertecknar alla lånehandlingar redan före tillträdet.

Köpebrev/lagfartsansökan

Om det är en fastighet som byter ägare undertecknar parterna i de flesta fall ett köpebrev vid tillträdet. Köpebrevet ligger sedan som grund för lagfartsansökan. Ofta är det fastighetsmäklaren som skickar in lagfartsansökan. Gäller tillträdet en lägenhet upprättas inget köpebrev.

Överlämning av nycklar

I de allra flesta fall lämnar säljaren över nycklarna till köparen på tillträdesdagen. Efter denna tidpunkt är köparen ansvarig för bostaden och kan flytta in.

Bostadsaffären ÄR klar

När ovanstående steg har tagits och banken har meddelat att de ekonomiska transaktionerna är genomförda, är affären klar och bostaden har bytt ägare.

Bostadsaffär utan lån

Affärer som görs upp utan att köpare eller säljare behöver lösa eller ta lån följer i stort sett ovanstående steg. Även om inga lån är inblandade brukar man ändå låta banken hjälpa till med transaktionerna för att säkerställa att pengarna byter ägare på ett säkert sätt.