jul 30 | Nyheter

Köpklar lanserar nytt test om nyproduktion

Nu lanserar tjänsten Köpklar ett nytt test som ska hjälpa till att öka spekulanternas kunskap kring nyproduktion.

De senaste halvåret har utbudet av nyproducerade lägenheter ökat till högstanivåer och mycket som har skrivits har gjort spekulanterna mer osäkra på vilka rättigheter och skyldigheter de egentligen har när det gäller köp av nyproduktion.

– Det finns ett stort behov av bättre kunskap på den stökiga marknaden för nyproduktion. Att köpa en nyproducerad bostad skiljer sig väsentligt från att köpa på successionsmarknaden. Vår ambition är att skapa mer välinformerade konsumenter och minska osäkerheten som är särskilt stor just nu, säger Erik Segerborg, chef för strategi och marknad på Hemnet.

Testet är uppdelat i sex områden och du kan välja på att göra hela testet eller fokusera på de områden som du behöver lär dig mer om. Det finns även en praktisk ordlista som reder ut krångliga begrepp och termer inför ett eventuellt bostadsköp.