FMF:s kontorsförsäkring/företagsförsäkring

En komplett kombinerad ansvarsförsäkring för företaget.

Kontorsförsäkring

Försäkringen tecknas av företaget och gäller på angiven kontorsadress. Finns moder-, dotterbolag eller lönebolag kan dessa medförsäkras.

Försäkringen är en komplett kombinerad företagsförsäkring. Den omfattar försäkring för egendom, avbrott, allmänt ansvar samt rättsskydd för kontoret och verksamheten. Försäkringen är anpassad till fastighetsmäklarverksamhet genom följande specialvillkor:

• allriskförsäkring för kunds egendom i samband med visning
• kundolycksfall vid visning och på kontoret
• låsbyte vid stöld av kundnycklar
• företagets egendom i fastighetsmäklarens bostad
• maskinförsäkring för kontorsmaskiner
• överfallsförsäkring
• kristerapiförsäkring
• tjänstereseförsäkring
• Förmögenhetsbrottsförsäkring

Valbara tillägg

  • VD- och Styrelseansvarsförsäkring
  • Tjänstereseavbrottsförsäkring, försäkring som ger möjlighet att anställa en chaufför om man blivit av med körkortet
  • Rättsskydd i förvaltningsdomstol

 

Viktiga säkerhetsföreskrifter
Inbrottsskyddskrav för kontor är ”Inbrottsskyddsklass 2”. Det är viktigt att du har rätt inbrottsskydd för att försäkringen ska gälla. För att vara på den säkra sidan kontakta en auktoriserad låssmed, www.slr.se, de kan försäkringsbolagens villkor.

Har du kontoret hemma i bostaden gäller samma krav som i din hem/villaförsäkring med att det ska vara låst och fönster stängda.

Försäkring

Kontakta Croisette rådgivning

Croisette Insurance Advisory AB, Greta Falkmarken
+46 (0)761 14 04 60 , greta.falkmarken@croisette.se

Fördjupning
Texten ovan är endast en kort sammanfattning, i villkoren finns mer information FMF – Särskilt villkor.