dec 5 | Nyheter

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Något sjunkande priser för både bostadsrätter och villor

Både bostadsrätts- och villapriserna i riket har gått ned med -1 procent den senaste månaden. De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna stått stilla medan villapriserna har gått ned med -3 procent. Det visar senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

I storstäderna går priserna nedåt senaste månaden och de senaste tre månaderna är det blandad kompott av oförändrat samt lite upp och lite ned. Stor-Malmö utmärker sig något mot övriga då både bostadsrätts- och villapriserna har gått ned med -3 procent de senaste tre månaderna och med -2 procent den senaste månaden. Stor-Stockholm och Centrala Malmö sticker ut avseende bostadsrättspriserna de senaste tre månaderna med en ökning på vardera +2 procent. Även om villapriserna i Stor-Stockholm har gått ned något både på en och tre månader, -1 procent, har det under året skett en återhämtning där prisutvecklingen på 12 månader nu är -5 procent mot 7 procent förra månaden.

– Nu är det ungefär 3 år sedan trenden med kraftigt stigande bostadspriser bröts och ersattes av en mer dämpad prisutveckling. Sedan dess har bostadspriserna ändå utvecklats ganska starkt i reala termer om man tar hänsyn till att inflationen varit så låg. Undantaget är Stockholm där priserna stått stilla sedan november 2015. Eftersom bostadspriserna är högst där, även när man jämför med löneläge och andra kostnader ett hushåll har, begränsar hårdare amorteringsregler och restriktivare banker betalningsförmågan mest där. I resten av Sverige, där det är lättare att få tillräckligt stora bostadslån, styr betalningsviljan prisutvecklingen mer. En kombination av stark ekonomi och låga räntor gör betalningsviljan hög, säger Erik Olsson, ordförande i Fastighetsmäklarförbundet.