okt 8 | 2020-2022

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Prisökningar och rekord i september

I stort sett kan vi se en ökning på +2% i riket på både villor samt bostadsrätter från den senaste månaden. På en årsbasis har det skett en ökning på +5% bostadsrätterna och hela +10% på villorna, visar den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätterna visar en ökning på samtliga storstäder med Stor-Stockholm och Stor-Malmö i toppen med +3% medan Stor-Göteborg har en ökning på +1%. Däremot i centrala Göteborg har inte förändring skett från föregående månad men i centrala Stockholm och Malmö noterad det en ökning på +2% respektive +3%. Årstakterna ligger mellan +2% och +5%.

Villorna har också ökat den senaste månaden med +3% i Stor-Stockholm och Malmö samt +2% i Stor-Göteborg. Årstakterna på villorna ligger på +8% och +10% med Stockholm och Malmö i toppen.

September bjöd på nya försäljningsrekord i antal sålda bostadsrätter med nästan hela 13.000 sålda, vilket är en ökning på 14% från föregående år. Villorna däremot visade inte lika hög aktivitet där -3% färre försäljningar skedde i september, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Enligt statistiken verkar det finnas en fortsatt hög förfrågan på bostäder vilket såklart är positivt då det visar på rörlighet. Uppmaningarna till att fortsättningsvis jobba hemifrån kan vara en orsak till varför marknaden ser ut som den gör. Efter att ha spenderat så pass mycket tid hemma kan det finnas ett större behov till mer utrymme i hemmet, kommenterar Jenny Stenberg, VD på Fastighetsmäklarförbundet.

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17
Email: jenny.stenberg@fmf.se

Källa: Svensk Mäklarstatistik
För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/