nov 6 | 2020-2022

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Priserna fortsätter uppåt

I oktober har det skett en prisökning på +1% på både bostadsrätter samt villor. Från förra året i oktober har det skett en ökning på +6% på bostadsrätter och +11% på villor, enligt den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätterna fortsätter öka i vissa delar. I centrala Stockholm ökade det med +1% från månaden innan och en ökning på +2% noterades i centrala Malmö och Stor-Stockholm. I övriga delar som centrala Göteborg, Stor-Göteborg och Stor-Malmö förblev priserna oförändrade. Årstakterna varierar mellan +6% och +3% med centrala Göteborg på det sistnämnda.

Villorna har ökat med +2% i samtliga storstäder. Årstakterna på villorna ligger på +13% i Stor-Malmö och Stor-Stockholm samt +10% i Stor-Göteborg.

Antalet sålda villor i oktober ligger på samma nivå som föregående år, vilket var 5.900 villor. Antalet sålda bostadsrätter däremot har ökat till viss del med 12.400 sålda, vilket är en ökning på +6% från förra året, kommenterar Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Att marknaden ser ut som den gör märker vi av det då det varit högtryck på rådgivningen. Det vittnar om att kåren har full fart, kul säger vi, kommenterar Jenny Stenberg, VD på Fastighetsmäklarförbundet.

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17
Email: jenny.stenberg@fmf.se

Källa: Svensk Mäklarstatistik
För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/