nov 8 | Nyheter

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Fortsatt uppåt för bostadsrätterna, villorna oförändrade

Hösten är här och bostadsmarknaden fortsätter att vara stabil. I den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik kan man se att bostadsrättspriserna ökade med 1% medan villapriserna i landet är oförändrade.

Bostadsrätterna ökade mest i Stockholmsområdet, varav i Stor- Stockholm ökade priserna med 2 % medan de var oförändrade i de centrala delarna. I Stor-Göteborg och i centrala Malmö var priserna oförändrade men i både centrala Göteborg och Stor-Malmö kunde man däremot se en nedgång på -1 %.

Villapriserna har under den senaste månaden varit oförändrad. Men jämför man på 12-årsbasis så har priserna ökat, i Stockholm området med 1 % och i Malmö området har det ökat med 5 %.
Däremot har fritidshusen ökat med 6 % om man jämför med 12 månader sedan.

Ser man på marknaden överlag så har trenden med att antal försäljningar fortsatt. I oktober såldes 3% fler bostäder än samma period föregående år. Ser man på året så har ökningen varit på sålda bostäder 4%.

  • Att marknaden fortsätter att vara stabil med fortsatt uppgång på bostadsrätterna under den senaste månaden är inte oväntat. Med de besluten vi fått angående oförändrade boräntor som fortsatt är låga så kommer det inte vara några drastiska förändringar. Det som vi kan se som sticker ut är att Stockholmsområdet ökar mer, kommenterar Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet

Tfn. 070-452 86 17

Email: jenny.stenberg@fmf.se

Källa: Svensk Mäklarstatistik

För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/.