sep 8 | 2020-2022

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Fortsatt ökande priser på bostäder

I augusti var det en ökning på +2% på både bostadsrätter och villor. På en årsbasis har det ökat +4% på bostadsrätterna samt hela +8% för villor enligt den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätterna i Stockholm visar på en ökning i jämförelse med föregående månad där centrala Stockholm har en ökning på +1% och Stor-Stockholm på +2%. Både centrala Göteborg och Stor-Göteborg har en ökning på +2% och centrala Malmö och Stor-Malmö en ökning på +3%. Årstakterna för bostadsrätterna har en variation mellan +2% och +5% där Stor-Göteborg är i toppen.

Villorna visar på en ökning av +2% i både Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan Stor-Malmö förblir oförändrad. Årstakterna på villorna ligger mellan +7% och +8%.

Det har sålts 36 900 villor mellan januari och augusti 2020 vilket är en ökning på +2% från föregående år. Antalet bostadsrätter som sålts är 76 300, +5% fler än 2019, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Den senaste statistiken visar en fortsatt ökning på priser i hela landet och att bostadsmarknaden fortfarande är stabil. Universiteten börjar öppna upp igen efter sommaren och då blir det naturligt en större efterfrågan på bostäder i de större städerna, vilket också kan vara en bidragande orsak till de ökade priserna på marknaden. Vi kan även se att den stabila bostadsmarknaden beror till stor del av mäklarens snabba omställning till digitalt. Imponerande säger vi, kommenterar Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet.

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17
Email: jenny.stenberg@fmf.se

Källa: Svensk Mäklarstatistik
För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/