feb 7 | 2020-2022

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Fortsatt något stigande priser i januari

Pressmeddelande den 7 februari 2020.

Bostadspriserna har fortsatt öka under den första månaden på 2020. Bostadsrätterna ökade med 1 % i riket medan villapriserna var oförändrade. Totalt har både bostadsrätter och villor ökat med 6%. Detta visar den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik.  

Bostadsrätterna hade den största ökningen i centrala Stockholm och stor-Malmö med +2%. I centrala Malmö ökade det med 1% medan de övriga områdena förblev oförändrade.
Årstakten varierar beroende på områden, Malmö stod för den största ökningen i landet på 8 %.

Villapriserna  ökade med 1% i Stor-Stockholm och Stor-Malmö medan det stod stilla i Stor-Göteborg.
Även här ökade Malmö- området mest med 10% på årsbasis medan det låg på 4% i Göteborgsområdet.

Svensk Mäklarstatistik visar att jämför man med föregående år i januari så har det i år sålts 10% fler bostäder, huvuddelen av ökningen består av bostadsrätter.

Senaste statistiken visar att priserna fortsätter att öka i hela landet. Marknaden har vaknat igen efter julledigheten och det är många som vill förändra sitt boende vid den här perioden. Då marknaden är fortsatt stabil utan några större överraskningar så är det naturligt att efterfrågan ökar och säljare och köpare har hittat varandra igen prismässigt, kommenterar Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet

 

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet

Tfn. 070-452 86 17

Email: jenny.stenberg@fmf.se

Källa: Svensk Mäklarstatistik

För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/.