jul 3 | Nyheter

Kommentar till Riksbankens räntebesked

Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på -0,50 och även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar som tidigare att långsamma höjningar av reporäntan inleds mot slutet av året.

– Reporäntan är inte det som påverkar bostadsmarknaden just nu och dagens besked var ju väntat. Däremot så kan det ge lite mer lugn och stabilitet i en redan orolig marknad. Nu är det andra faktorer som påverkar mer såsom amorteringskravet och bankernas restriktioner, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet (FMF).

– När väl höjningarna av reporäntan börjar så sker det i långsam takt. Men det är ändå viktigt att man i sin boendekalkyl tar höjd för att klarar en boränta som ligger långt över det vi har idag, avslutar Carolina Stegman.