Workshop kring branschgemensamma dokument med Vitec

Kurser
14.00-15.30

Vitec har en längre tid arbetat tillsammans med Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet för att gå över till branschgemensamma juridiska dokument.

I samband med övergången har frågor uppstått från kunder, vilket är naturligt då dokumenten är en viktig och central del av systemet. Under workshopen redogörs bakgrunden och tanken kring de branschgemensamma dokumenten. Många av frågorna som har kommit in från användarna kommer bland annat att besvaras.

Workshopen är kostnadsfri och genomförs digitalt.

Läs mer och anmäl dig här
OBS! FMF tar inte emot några anmälningar.