Ensamrätt och provisionsfrågor vid uppsägning av förmedlingsuppdrag

Kurser
09.00-09.30

I mäklaruppdraget ingår typiskt sett ett betydande riskinslag för mäklaren, i och med att rätten till betalning för utfört arbete är knutet till provision. En grundpelare för en väl fungerande riskfördelning mellan säljaren och mäklaren blir därför ofta den avtalade ensamrätten. I formen av ett webbinarum i en halvtimme bjuder FMF nu in till diskussion om ensamrätten och därtill hörande provisionsfrågor, med konkreta exempel om provisionsrätt vid uppsägningar under och efter ensamrättstiden, vid flera verksamma mäklare för samma säljare osv.

Webbinariumet leds av advokaten Claes Lood.

Webbinariumet kräver ingen anmälning och länk kommer skickas ut till samtliga närmare inpå datumet. Eventuella frågor skickas till kansli@fmf.se.

Länk till sändning

Varmt välkomna!