aug 21 | Nyheter

Juridiskt vanskligt sälja obyggda bostadsrätter

Intressant debatt angående nyproduktionens formkrav.
Det blir allt vanligare med att det blir rättsliga konflikter i samband med nyproducerade lägenheter. Anledningen är de formkrav som finns för förhandsavtal och upplåtelseavtal. Det här borde de byggande bolagen ha tänkt på. Bostadsutvecklarna kan inte på egen hand ändra tiden för inflyttning, anser bostadsrättsexperten Ingrid Uggla.

Det har först på senare år börjat användas förhandsavtal när det gäller nyproduktion av bostadsrätter. Redan 1991 återinfördes dock rätten att använda sig av förhandsavtal som alltså är ett avtal om framtida upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt.

Det sägs att bankerna inte vill låna ut pengar till bostadsrättsprojekt om inte förhandsavtal har tecknats. Och på marknaden har det tillkommit en flertal bostadsutvecklare som inte har möjlighet att ”bygga på egen balansräkning ”. Detta tillsammans med de skattefördelar det i dag innebär att bygga bostadsrätter har lett till en marknad som inte är i balans.

Många faktorer spelar givetvis in och det som onekligen hänt på marknaden är att en hel del av de projekt som planerats och som skulle vara färdigställda har blivit försenade. Och förhandstecknaren har därför inte fått flytta in i sin nya bostad. Vi har haft ett flertal domstolsavgöranden i tingsrätter men någon vägledning ger dessa knappast.

Det är främst två frågor som blivit föremål för prövning: Förseningar i projekten och de formkrav som lagstiftaren ställt upp. I lagen anges att förhandsavtal ska vara giltigt att man ska ange ”den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt” och ”beräknad tidpunkt för upplåtelsen”.

Källa: Dagens Industri

Läs hela artikeln HÄR