aug 26 | Nyheter

Läsvärt om räntan framöver

Verkligheten för bolånetagare ser annorlunda ut nu än vad de gjorde för några månader sen. Sjunkande marknadsräntor och oro för konjuktursvängning har tippat förutsättningarna åt ett nytt håll vilket i sig påverkar hur man ska tänka kring sitt bolån.

Det har historiskt sett visat sig vara en förlustaffär, att binda räntan på bolån men de senaste åren har vi sett hur bankerna successivt sänkt sina räntor på bundna bolån.

Danske Bank överraskade förra våren, med en justering av tvåårsräntan så att det på pappret var billigare att binda denna än att ha tremånadersränta. Flera banker följde efter deras exempel, i ambitionen att knyta kunderna nära till sig i den hårdnande konkurrensen.

Detta resultat syns även i statistiken där andelen nya bolånetagare som valt att binda sin bolåneränta har ökat rejält sedan mitten av 2018.

Under sommaren har de långa marknadsräntorna sjunkit och konjukturoro och handelskrig präglar marknaden.

SBAB spår i en ny prognos att det kommer att dröja ända till april 2022 innan Riksbanken höjer styrräntan.

Huvudrådet är fortfarande att ha en rörlig ränta på sitt bolån, både för att det visat sig vara billigare över tid men också för att de ger en ökad flexibilitet att byta bank och möjlighet till att göra extra amorteringar utan strul.

 

Källa: Dagens Industri

Läsa hela artikeln HÄR.