jul 10 | 2023

Jenny Stenberg lämnar vidare stafettpinnen som VD för Fastighetsmäklarförbundet FMF

Jenny Stenberg tillträdde i slutet av 2018 som VD för Fastighetsmäklarförbundet FMF och har nu meddelat styrelsen att hon önskar lämna sitt uppdrag till senare del av året för att gå vidare mot nya utmaningar.

Jennys uppdrag innebär bland annat att jobba med medlemsnyttan. Det har inneburit en total genomlysning av förbundets kultur, struktur och arbetssätt. Förbundet har anpassat sig efter samhällets och medlemmars krav och är numera digitaliserat och effektiviserat för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Johan Linde, ordförande i FMF sedan 2019 beskriver idag förbundets framåtanda och kraft som otroligt dynamisk och FMF väljer nu att växla upp inför och med framtidens behov. En bredare styrelsesammansättning med stor och vid kompetens med representanter från olika medlemsföretag borgar för ett än starkare medlemsförbund som vågar ta förarsätet och driva aktuella branschfrågor. Inför nuvarande VD:s frånträde sker nu en rekryteringsresa. En spännande nyckelroll i tät samverkan med en aktiv styrelse där förbundet värdesätter branscherfarenhet inom mäkleri och ledarskap och där vi inte utesluter att tjänsten tillsätts från en driven kraft inom fastighetsmäklarkåren.

– Uppdraget på FMF har betytt mycket för mig. Jag har fått möjligheten att vara med och förändra och påverka i stort som smått. Det är en givande arbetsplats och bransch som står inför utmanande tider där mycket kan hända kan om man gör det tillsammans. Tillsammans med styrelsen finns en enorm drivkraft där FMF står stabilare än någonsin förr och är redo att lyfta till än högre nivåer så det passar bra att låta en ny ledarkraft komma in och driva förbundet vidare, säger Jenny Stenberg.

Arbetet med att rekrytera en efterträdare är påbörjat och leds av ordförande Johan Linde som per dags datum varit en ambassadör och medlem i förbundet sedan 1998.

Resan tillsammans gör vi enade och samlade och där nya fastighetsmäklarkapitel kommer skrivas och få publicitet och genomslagskraft avslutar Johan Linde, ordförande FMF.

För mer information vänligen kontakta:
Johan Linde, Ordförande
johan.linde@croisette.se
+46 70 998 11 77

Charlotte Hallberg, Vice ordförande
charlotte.hallberg@bjurfors.se
+46 72 993 39 81