jan 14 | 2020-2022

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Försäljningsrekord under 2020

I december har priserna varit oförändrade på både bostadsrätter och villor i riket som helhet. Prisutvecklingen på årsbasis är oförändrad +7% på bostadsrätter och har ökat ytterligare till +13% på villor. Detta enligt den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätterna står still i pris på många håll. Endast i Stor-Stockholm samt Stor-Malmö har priserna minskat med -1% och resterande områden förblir oförändrade från föregående månad. Samtliga årstakter ligger fortsatt på plus och är högst i Malmöområdet med +8 till +9% medan Stockholms- och Göteborgsområdena varierar mellan +3 och +7%.­

Även villorna har oförändrade priser i både Göteborg och Malmö medan Stockholm visar en ökning på +1%. Årstakterna på villorna ligger även dem på plus med +10% i Göteborgsområdet och +15% i både Malmö- och Stockholmsområdet.

Under 2020 såldes 120 000 bostadsrätter vilket är över 8000 fler än året innan. 57 000 villor har sålts, cirka 1000 fler än under 2019. Med dessa höga volymer innebär det också att 2020 bjöd på nya försäljningsrekord trots en pågående pandemi, kommenterar Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Statistiken visar att det enbart är små förändringar på priserna under årets sista månad. Inte någon överraskning då marknaden vanligtvis går ner något i tempo när julledighet närmar sig, kommenterar Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17
Email: jenny.stenberg@fmf.se

Källa: Svensk Mäklarstatistik
För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/