nov 13 | Nyheter

I Danmark företräder mäklaren bara säljaren

I Danmark företräder mäklaren enbart säljaren och budgivningen är som regel stängd.

– Det är mycket vattentäta skott mellan buden. Spekulanterna får veta att det finns flera konkurrerande bud, men aldrig hur stora summorna är, säger Mogens Steffensen, mäklare på Amager, till Dagens Nyheter.

I Sverige är mäklarna opartiska mellanmän med en rådgivande funktion för både säljare och köpare medan de danska mäklarna enbart är företrädare för säljarens intressen.

– Det får aldrig råda några tvivel om att allt jag gör, sker med säljarens ögon. Däremot kan jag naturligtvis tipsa köparen om lämplig advokat när det blir dags att skriva köpekontrakt, säger Mogens Steffensen, till DN.

Ola Jingryd, lektor i fastighetsvetenskap vid Malmö Universitet, menar att det danska systemet påminner mycket om hur det ser ut i resten av Europa.

– I Sverige sticker vi ut. fastighetsmäklaren sköter stora delar av affären och gör egentligen två personers jobb, utan att för den del få mer betalt än låt säga den danska mäklaren, säger han, till DN.

I Danmark är det dessutom sällan budgivning. Säljaren fastslår ett pris, som spekulanterna accepterar eller avslår. Vid stort intresse kan det dock bli tal om budgivning, men då är den sluten.

– Det är mycket vattentäta skott mellan buden. Spekulanterna får veta att det finns flera konkurrerande bud, men aldrig hur stora summorna är, säger Mogens Steffensen.

För en svensk kan den modellen se ”väldigt lustig” ut, menar Ola Jingryd.

– Du lägger ditt skriftliga bud i ett kuvert och lämnar till mäklaren. Den som bjudit högst vinner och man kan inte buda över varandra. Just av den anledningen kan det ibland uppstå problem kring regelverket. Till exempel kan en intressent ifrågasätta huruvida ett visst bud är giltigt, i syfte att kunna lägga ett nytt bud.

Andra skillnader

Vanligtvis har man visningar för ett sällskap åt gången och arvodet är som regel ett fast belopp. Säljs bostaden över utgångspriset kan det dock bli tal om en viss procent av den överstigande delen.

Homestyling, som har blivit populärt i Sverige, är heller inte speciellt vanligt.

– Inte i vanliga bostadskvarter som dessa, möjligtvis i dyrare områden som på Strandvägen norr om Köpenhamn, men generellt är det inget som förekommer särskilt ofta här, berättar Mogens för DN.

Generellt så skriver säljaren kontrakt med mäklaren på sex månader och om bostaden inte är såld efter det uteblir ersättningen helt och säljaren kan vända sig till en annan mäklare.

– Då får jag inte betalt för något, varken för fotografering eller för annonsering säger Mogens.

En annan viktig skillnad mellan Sverige och Danmark är att säljarens upplysningsplikt är strängare i Danmark. Säljaren har nämligen ansvar för att besikta lägenheten och måste själv betala för dolda skador på bostaden tio år efter ägarbytet.

– Det finns med andra ord flera skillnader mellan Sverige och Danmark. Den slutna budgivningen, tillsammans med mäklarens roll är det mest intressanta, inte minst eftersom dessa skillnader belyser hur speciell den svenska modellen är, säger Ola Jingryd.