Carola Russmark, VD
jan 8 | 2024

Hon är redo att leda branschen framåt

Carola Russmark är Fastighetsmäklarförbundets nya VD sedan 2 januari 2024. I en tid präglad av ekonomisk osäkerhet och ökade regelkrav strävar Russmark inte bara efter att vara en central röst i branschen – hon vill förbättra mäklarkårens förutsättningar för framtiden.

Med över 15 års erfarenhet inom fastighetssektorn och många år som fastighetsmäklare i ryggen har Russmark erfarit hur branschen präglats av upp och nedgångar, men menar att det är särskilt tuffa utmaningar som mäklarkåren står inför idag.

På grund av världsläget, skenade räntor, inflation och hushållens ansträngda ekonomi, som inneburit färre affärer på bostadsmarknaden ökar också kraven på uthållighet. Och med hård konkurrens, ökade kostnader, nya regelverk och lagar att förhålla sig till, strävar Russmark inte bara efter att vara en tydlig och viktig röst i branschen, utan också att leda Fastighetsmäklarförbundets (FMF) operativa arbete i att stödja mäklarna för att bäst möta dessa nya utmaningar.

”FMF kommer att arbeta proaktivt för att förbättra förhållandena för alla fastighetsmäklare i branschen. Vi kommer att kämpa för ökad förståelse, rättvisa regler och stödja mäklarna genom en tid av förändring. Jag ser fram emot ett nytt år där vi tillsammans kan frambringa lite upprättelse och ta revansch för mäklarkåren,” säger Carola Russmark.

Bortsett från att branschen alltid präglats av stora risker och låg trygghet, har kraven på mäklarna ökat. Under de tre senaste åren har vi sett ny fastighetsmäklarlag, bostadsrättslag och utökade regler kring penningtvätt och redovisning av indirekt nettoskuldsättning, träda i kraft.

Russmark som innan årsskiftet var VD på ­­­Alexander White Fastighetsmäkleri i Stockholm, reflekterar över hur rättvisa, effektiva och väl de nya regelverken fyller sitt syfte. Hon tar upp frågan om hur några få oseriösa aktörer ska få fortsätta påverka hela mäklarkåren i sin strävan att förbättra yrkesstatusen och skapa en starkare och mer hållbar bransch. Samtidigt som Russmark betonar vikten av att fortsatt driva ett konstruktivt samarbete med FMI om penningtvätt och indirekt nettoskuldsättning, och hur FMF kommer att förbli mäklarkårens förlängda röst i dessa frågor.