FMF
jan 26 | 2024

FMI presenterar disciplinära påföljder och vägledning för mäklare

I veckan presenterade Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) resultatet av deras granskning avseende beräkning och redovisning av en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning. Granskningen resulterade i disciplinära påföljder och ett vägledande dokument som ska hjälpa mäklare vid uträkningen av uppgiften.

Som redan känt måste mäklare sedan den 1 januari 2023 lämna uppgift i objektsbeskrivningen om hur stor del av föreningens totala nettoskuldsättning som belastar en enskild bostadsrätt. En bestämmelse som blivit uppmärksammad som svår att tillämpa av flera fastighetsmäklare.

Vi på Fastighetsmäklarförbundet (FMF) har länge argumenterat för att det är absurt att kravet att göra dessa beräkningar har lagts på individuella fastighetsmäklare, i stället för den bostadsrättsförening som ansvarar för framtagandet av årsredovisningen i fråga.

I veckan publicerade Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) resultatet av den tematiska granskning som myndigheten genomfört för att undersöka hur väl bestämmelsen efterlevs och för att ge sin syn på tillämpningen. Granskningen omfattade 16 olika mäklare och två förmedlingsuppdrag vardera och resulterade i att flera mäklare fick en disciplinär påföljd för att ha utelämnat eller lämnat en felaktig uppgift.

– Det är inte rimligt att ansvaret ska läggas på mäklarna. Det borde inte ha hamnat där från första början. Uträkningen av indirekt nettoskuldsättning borde snarast vara en fråga för bostadsrättsföreningarna, deras revisorer och förvaltare, säger Carola Russmark, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

FMI har sedan tidigare uppmärksammats om att många mäklare upplever att den nya bestämmelsen är svår att tillämpa. Nu tillhandahåller FMI ett vägledande dokument som ska hjälpa mäklare vid uträkningen av uppgiften.

— Jag anser att det ska vara tydligt för mäklare hur en bestämmelse ska omsättas i praktiken innan disciplinära åtgärder tillämpas. Blickar vi framåt avser förbundet att tillsammans med FMI och andra aktörer fortsätta försöka påverka Riksdag och Regering att lagstifta ett krav för samtliga Sveriges bostadsrättsföreningar att i sina årsredovisningar inta uppgift om föreningens indirekta nettoskuldsättning, fortsätter Carola Russmark, VD på Fastighetsmäklarförbundet

Här hittar du FMI:s PM och vägledning gällande beräkning och redovisning av bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning.