jan 17 | Nyheter

Fuktindikering eller fuktmätning i ett badrum, vad är skillnaden?

I samband med att en bostad ska säljas, sker det ofta en överlåtelsebesiktning. I många fall ingår det även en fuktindikering av badrum i besiktningstjänsten. Men vad betyder egentligen en indikering och varför ska det inte likställas med en fuktmätning?

Tyvärr inger ofta en fuktindikering kunderna en falsk trygghet då man som lekman jämför tjänsten med en fuktmätning, men det är viktigt att kunna skilja mätmetoderna åt och förstå anledningen till resultatet.

Vid en fuktindikering mäter man på ytan av keramiska plattor eller plastmattor utan förstörande ingrepp. Därför är det svårt att fastställa om det finns några bakomliggande skador under tätskiktet. Ett badrum som används och utsätts för vatten kommer alltid visa ett fuktigt resultat vid en indikationsmätning, vilket är naturligt.

Problemet som uppstår är att många besiktningsmän konstaterar att det är en så kallad förhöjd fuktstatus i konstruktionen varpå man rekommenderar en fortsatt teknisk utredning. Detta är något som både köpare och säljare reagerar starkt på. Den vanliga reaktionen hos parterna är funderingar om resultatet innebär att badrummet måste renoveras och vad det i så fall kommer kosta. Ibland kan det även avskräcka en köpare helt eller innebära en diskussion om en prisreduktion.

Många felaktiga bedömningar grundar sig på resultatet av en indikation, det vill säga en fingervisning. Vid en grundlig fuktmätning går man in via angränsade rums väggar eller underliggande rumstak och mäter. Detta för att inte punktera tätskiktet i badrummet men ändå kunna fastställa om det läckt igenom eller finns skador.

Fuktmätning, efter besiktningsmannen utfört ett mindre ingrepp bakom fotlisten till intilliggande rum. Uppmärksammades att underliggande regel var blöt. Detta föranledde en fortsatt teknisk utredning, där man kunde konstatera omfattande vattenskador.

 

Mathias Remgren, besiktningschef på Enspecta påtalar vikten av besiktningsmannens pedagogiska förmåga som det främsta redskapet vid en överlåtelsebesiktning för att missförstånd inte ska uppstå. Mathias har varit delaktig i att ta fram Enspecta-metoden som alla besiktningsmän på företaget arbetar efter. Grundstenarna i metoden är vikten av pedagogik, både i skrift och tal samt att alltid vara tillgänglig för alla parter. En annan del av Enspecta-metoden är det automatiserade systemet som gör det väldigt smidigt för mäklare att beställa tjänsterna direkt via sina kundsystem, detta har även förkortat leveranstiderna på besiktningsprotokollen och energideklarationer.


Mathias Remgren, besiktningschef och SBR-ingenjör på Enspecta.