apr 7 | 2020-2022

FMF tillsammans med Svensk Mäklarstatistik rapporterar statistik löpande

I rådande coronatider så påverkas många branscher,  så även bostadsmarknaden. Därför vill vi på FMF tillsammans med Svensk Mäklarstatistik leverera antalsstatistik mer löpande nu än enbart månadsvis.  Vi kommer att skicka statistik över antalet sålda i de områden som har tillräckligt stora volymer varje vecka tills marknaden normaliserats. Detta för att ni som mäklare på ett enkelt sätt kan uppdatera er med den senaste statistiken för att kunna ge era kunder de bästa förutsättningar i deras bostadsaffär.
Viktigt att ha med sig är att eftersom antalet försäljningar av bostadsrätter är dubbelt så stor som villaantalet så är det fler städer som vi redovisar veckostatistik för. Det skärpta amorteringskravet infördes 1/3 2018 (vecka 9), vilket gjorde att många affärer genomfördes innan 1/3, åtminstone i dyrare kommuner. Det resulterade också i lägre försäljningsantal veckorna efter. Även när påskveckan infaller sig brukar det också påverka försäljningsvolymen, så här påsken infallit sig tidigare år fram till nu:

/År: 2017 2018 2019 2020
påsk v15-16 v13-14 v16-17 v15-16

Nedan kan ni ladda hem rapporter för både bostadsrätter och villor fram till vecka 14. Sedan kommer vi fortsätta att skicka ut löpande varje vecka, så nästkommande vecka så kan ni se rapporter fram till vecka 15.

20200407 Veckostat v7-v14 ANTAL BR större städer – FMF 

20200406 Veckostat v7-v14 ANTAL Villa större städer – FMF

Svensk Mäklarstatistik hämtar färdigmarkerad kontraktsdata från mäklarsystemen var 4:e timme dygnet runt. Så merparten av senaste veckans affärer är med i statistikunderlaget. Det kan dock inkomma något fler affärer i efterhand p.g.a. av sen klarmarkering. Dessa kommer med i nästa veckas utskick,