jun 9 | 2020-2022

Löpande statistik vecka 24, ett samarbete med Svensk Mäklarstatistik

I rådande coronatider så påverkas många branscher,  så även bostadsmarknaden. Därför vill vi på FMF tillsammans med Svensk Mäklarstatistik leverera antalsstatistik mer löpande nu än enbart månadsvis.  Vi kommer att skicka statistik över antalet sålda i de områden som har tillräckligt stora volymer varje vecka tills marknaden normaliserats. Detta för att ni som mäklare på ett enkelt sätt kan uppdatera er med den senaste statistiken för att kunna ge era kunder de bästa förutsättningar i deras bostadsaffär.
Viktigt att ha med sig är att eftersom antalet försäljningar av bostadsrätter är dubbelt så stor som villaantalet så är det fler städer som vi redovisar veckostatistik för. Det skärpta amorteringskravet infördes 1/3 2018 (vecka 9), vilket gjorde att många affärer genomfördes innan 1/3, åtminstone i dyrare kommuner. Det resulterade också i lägre försäljningsantal veckorna efter. Även när påskveckan infaller sig brukar det också påverka försäljningsvolymen, så här påsken infallit sig tidigare år fram till nu:

/År: 2017 2018 2019 2020
påsk v15-16 v13-14 v16-17 v15-16

Nedan kan ni ladda hem rapporter för både bostadsrätter och villor.

20200608 Veckostat v16-v23 ANTAL BR större städer – FMF

20200608 Veckostat v16-v23 ANTAL BR, VILLA och FRITIDSHUS Riket – FMF

20200608 Veckostat v16-v23 ANTAL VILLA större städer – FMF

 

Viktigt att tillägga är att de områden som redovisas är de som har så pass stor försäljningsvolym att det går att redovisa tillförlitlig veckostatistik. Statistiken kommer att tas fram och skickas ut tills marknadssituationen normaliserats.

Källa: Svensk Mäklarstatistik