apr 21 | 2020-2022

Löpande statistik vecka 17, ett samarbete med Svensk Mäklarstatistik

I rådande coronatider så påverkas många branscher,  så även bostadsmarknaden. Därför vill vi på FMF tillsammans med Svensk Mäklarstatistik leverera antalsstatistik mer löpande nu än enbart månadsvis.  Vi kommer att skicka statistik över antalet sålda i de områden som har tillräckligt stora volymer varje vecka tills marknaden normaliserats. Detta för att ni som mäklare på ett enkelt sätt kan uppdatera er med den senaste statistiken för att kunna ge era kunder de bästa förutsättningar i deras bostadsaffär.
Viktigt att ha med sig är att eftersom antalet försäljningar av bostadsrätter är dubbelt så stor som villaantalet så är det fler städer som vi redovisar veckostatistik för. Det skärpta amorteringskravet infördes 1/3 2018 (vecka 9), vilket gjorde att många affärer genomfördes innan 1/3, åtminstone i dyrare kommuner. Det resulterade också i lägre försäljningsantal veckorna efter. Även när påskveckan infaller sig brukar det också påverka försäljningsvolymen, så här påsken infallit sig tidigare år fram till nu:

/År: 2017 2018 2019 2020
påsk v15-16 v13-14 v16-17 v15-16

Nedan kan ni ladda hem rapporter för både bostadsrätter och villor.

20200420 Veckostat v9-v16 ANTAL BR större städer – FMF 

20200420 Veckostat v9-v16 ANTAL VILLA större städer – FMF

Genom ett samarbete mellan Svensk Mäklarstatistik, Mäklarsamfundet och FMF förser vi samtliga mäklarkontor med veckostatistik över sålda BR och villor ( i de områden antalen är tillräckligt stora för att kunna ta fram vägledande statistik)

Svensk Mäklarstatistik hämtar kontraktsdata från mäklarsystemen var 4:e timme dygnet runt. Så absoluta merparten av senaste veckans affärer är med i statistikunderlaget.

Det kan inkomma nån enstaka affär i efterhand p.g.a. av sen klarmarkering. Dessa kommer med i nästa veckas utskick.

Källa: Svensk Mäklarstatistik