sep 3 | 2020-2022

FMF har lyssnat på medlemmarna och förstärker nu sin juridiska rådgivning

Fastighetsmäklarförbundet FMF gick tidigare i veckan ut med nyheten om att omorganisera samt utvidga den juridiska rådgivningen vid årsskiftet. Från och med 1 januari 2021 kommer all juridisk rådgivning till föreningens medlemmar numera att skötas av Next Advokater i Stockholm, med advokaten Claes Lood i täten. Next tar alltså vid den tidpunkten över telefonrådgivningstjänsten, som kommer ge medlemmarna hos FMF obegränsad möjlighet till juridisk rådgivning.

FMF har också upplevt att det finns en stor efterfrågan och ett behov hos medlemmarna till skrivhjälp. För att besvara det önskemålet har FMF ingått ett särskilt tilläggsavtal till den ordinarie rådgivningen med Next om att tillhandahålla skrivhjälp som en särskild tilläggstjänst för en mindre kostnad. Avtalet löper inledningsvis på en provperiod om sex månader, i syfte att trimma in tjänstens omfattning och värde.

Claes Lood ansvarade under flera år fram till 2017 för FMFs juridiska rådgivningstjänst, då han tidigare var verksam på advokatfirman Fylgia. FMF är nu mycket glada för att åter ge honom förnyat förtroende, med start den 1 januari 2021.

Som säkert många kommer ihåg ansvarade jag för FMFs juridikrådgivning fram till 2017 och pratade då nästan dagligdags med FMFs fastighetsmäklare. Därför tycker jag nu att det ska bli väldigt roligt att återknyta kontakten med alla. Dessutom är det väldigt spännande att på prov leverera skrivhjälp för en mindre fast kostnad, vilket är ett ansvar som känns både utmanande att axla och spännande på samma gång, säger Claes Lood, advokat och partner på Next Advokater.

Claes Lood är numera verksam som delägare på Next Advokater i Stockholm, vilket är en specialistbyrå med drygt 20 verksamma jurister. Genom detta samarbete får med andra ord FMF tillgång till både djup och bred spetskompetens, eftersom FMF härigenom får tillgång till Nexts fulla kapacitet.

Inom FMF vill vi ligga i framkant och även fortsatt likt tidigare kunna erbjuda högkvalitativ juristexpertis till våra medlemmar. Valet av Next Advokater går i linje med hur vi framgent vill tillhanda tjänster och verktyg för framtidens fastighetsmäklare där valet föll på Next med de goda relationer som finns och den branschförståelse och insikt som finns bland deras medarbetare, kommenterar Johan Linde, ordförande på FMF.