mar 29 | 2023

Fastighetsmäklarförbundet vidtar åtgärder efter rapport från FMI

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) har sammankallat sina större medlemsföretag med anledning av den rapport som nyligen släpptes av tillsynsmyndigheten Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

I rapporten påvisas brister på företagsnivå inom fastighetsmäklarbranschen när det gäller att förebygga och upptäcka penningtvätt. FMI uppmanar därför fastighetsmäklarbranschen att ta större ansvar för att motverka denna typ av brottslighet.

FMF tar detta uppdrag på allvar och har redan vidtagit åtgärder för att stärka branschens arbete mot penningtvätt. Bland annat diskuteras systemstöd, obligatoriska utbildningar m.m för medlemsföretagen. Fokus ligger på att öka medvetenheten kring penningtvätt och hur man kan förebygga den.

FMF samarbetar även nära med myndigheter som Finanspolisen och Finansinspektionen för att säkerställa att branschen har de rätta verktygen för att upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner.

– Vi anser att det är av yttersta vikt att fastighetsmäklarbranschen tar sitt ansvar i kampen mot penningtvätt. Genom att samarbeta och ta initiativ till åtgärder kan vi gemensamt arbeta för att minska denna typ av brottslighet inom branschen, säger Jenny Stenberg, VD FMF.