apr 14 | 2023

Efter remissyttrande; Viktigt avgörande från Högsta domstolen

I ett uppmärksammat mål avseende mäklarfirman Hemverket har Högsta domstolen glädjande nu ändrat underinstansernas domar och befriat mäklarfirman från betalningsansvar mot köparen i en fastighetstransaktion. På ”ytan” handlade målet om den något obskyra rättsfiguren condictio indebiti (på svenska s.k. ”misstagsbetalning”), men i botten hade målet mycket djupare betydelse än så för hela mäklarbranschen.

Köparen ansåg sig ha skickat pengar till mäklaren av misstag och stämde sedan mäklarfirman (inte mäklaren) för att få tillbaka insättningen. Såväl tingsrätt som hovrätt förpliktade mäklarfirman att återbetala beloppet. Detta ändrar nu Högsta domstolen och ogillar köparens talan mot mäklarfirman.

Avgörandet är enligt Fastighetsmäklarförbundet (FMF) oerhört viktigt för hela mäklarbranschen, eftersom det är en grundprincip att mäklaruppdraget är ett personligt uppdrag, varför det då enligt FMF blir både motsägelsefullt och direkt felaktigt om plötsligt mäklarfirmor ska riskera ansvar i miljonklassen mot t.ex. köpare eller säljare. Hela skyddsnätet i mäklarjuridiken vad gäller t.ex. ansvarsförsäkringar m.m. är uppbyggt kring mäklaren personligen och det blir därför enligt FMF närmast absurt att köpare ska kunna kringgå detta genom att utsätta mäklarfirmor för dylika mångmiljonrisker utan skyddsnät. Visserligen finns vissa ansvarsregler på arbetsrättslig grund för mäklarfirmor, men om underinstansernas bedömning hade stått sig även i Högsta domstolen så hade mäklarfirmornas riskexponering nu utvidgats på ett oacceptabelt sätt.

I Högsta domstolens dom bekräftas att det var mäklaren personligen som hade uppdrag att ta emot insättningen och Högsta domstolen refererar härvidlag särskilt till ”den allmänna karaktären av ett fastighetsmäklaruppdrag”.