jan 23 | 2020-2022

Fastighetsmäklare vill slopa söndagsvisningarna

Söndagar är en klassisk dag för lägenhetsvisningar. Men kanske inte så länge till.I Norge har man delvis slopat söndagsvisningar och nu vill svenska mäklare följa samma spår.

Bakgrunden är en pågående debatt i Norge kring att minska antalet söndagsvisningar, bland annat i Osloområdet.

På initiativ från Norge har nu vår branschkollega, mäklarsamfundet gjort en enkät bland sina medlemmar. Inte helt överraskande finns det en majoritet som vill se en förändring. Sex av tio mäklare vill se färre söndagsvisningar.

”Det är uppenbart att det finns ett stort intresse från våra medlemmar för detta ungefär på samma sätt som det tidigare diskuterats provisionslöner kontra fast baslön. Vi kan inte styra över arbetstider, däremot kan vi ta upp frågan till debatt”, kommenterar Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet.

Problemet med arbetsförutsättningarna kan leda till problem för framförallt kvinnor i branschen.
Samfundet har gjort tidigare undersökningar där det visat sig att just arbetstiderna är en försvårande faktor vilket gör att många lämnar yrket då man har svårt att kombinera yrket med familjelivet.

”Det blir generellt sett många gånger så att kvinnor i detta yrke kan hamna i den klassiska ”kvinnofällan” och inte kan fortsätta med det man vill för att det tar för mycket tid från familjelivet” menar Ellen Ingman, fastighetsmäklare och franchisetagare på Bjurfors Södermalm i Stockholm.

Lösningen för de anställda har varit möjlighet att kunna arbeta hemifrån och Ellen Ingman ser även ledighet på fredagar som ett alternativ.
Björn vill lyfta denna fråga i samband med nästa branschråd som äger rum i mitten av mars.

Källa:Dagens industri

Läs hela artikeln HÄR