apr 29 | 2020-2022

Fastighetsmäklare faller igenom statligt skyddsnät under coronakrisen

Svenska fastighetsmäklare glöms bort i regeringens coronaprogram. Medan andra branscher stöttas för att undvika uppsägningar, faller fastighetsmäklarna rakt igenom det statliga skyddsnätet. Efter en medlemsenkät larmar nu Fastighetsmäklarförbundet om stor oro i branschen.

Regeringen måste göra det möjligt att permittera även provisionsanställda. Annars kan fastighetsmäklarbranschen att tvingas till stora uppsägningar. Det menar Fastighetsmäklarförbundet, som nu varnar för brister i det statliga systemet för korttidspermittering.

– De flesta fastighetsmäklare har en provisionsbaserad lön och är inte anslutna till något kollektivavtal. Det gör att de inte fångas upp i det statliga skyddsnät som införts i samband med coronakrisen. Det här är en tid då alla branscher ställs inför stora utmaningar. Då finns det ingen anledning att låta vissa drabbas hårdare än andra, säger Fastighetsmäklarförbundets ordförande, Johan Linde.

Regeringen måste ta branschens oro på allvar

För att undvika uppsägningar har regeringen beslutat om att låta staten ta över delar av personalkostnaderna för de företag som låter sina anställda gå ner i arbetstid. Det är åtgärd som räddar tiotusentals från att förlora sina jobb. Men inte de som arbetar inom fastighetsmäklarbranschen.

– Människor kommer att behöva köpa och sälja fastigheter även under coronakrisen. Det är en viktig bransch för Sveriges ekonomi. Men vi ser nu att det sker en inbromsning av antalet affärer. Det finns en stor oro bland våra medlemmar som vi hoppas att regeringen vill ta på allvar, säger Johan Linde.

Några tekniska hinder för att anställda med provisionsbaserad lön inte ska omfattas av satsningen ser inte Johan Linde.

– Fastighetsmäklare får en rättvis sjuk- och föräldrapenning baserad på sin inkomst precis som alla andra. De modellerna borde gå att använda för att beräkna ersättning i också den här situationen. Från förbundets sida gör vi nu allt för att våra medlemmar inte ska förlora sin plats i våra gemensamma trygghetssystem, säger Johan Linde.

Fastighetsmäklarförbundets roll blir viktigare

I en enkät som Fastighetsmäklarförbundet genomfört bland sina medlemmar svarade 70 procent att de kände oro för sin ekonomiska situation med hänsyn till den pågående pandemin. Nästan lika många uppger att de har upplevt en minskning av arbetsbördan under krisen. Strax under 30 procent säger att de har funderat på att byta bransch eller yrke.
– Det här är tydliga signaler till oss som förbund och vi ställer nu om för att möta oron. Juridisk rådgivning och hjälp med att hitta rätt försäkring är några av de tjänster som vi erbjuder för kunna rusta sig för svårare tider. Vi är ett snabbfotat förbund och tillgängliga för våra medlemmar hela tiden, säger Jenny Stenberg, Fastighetsmäklarförbundets vd.

Jenny Stenberg, VD, FMF & Johan Linde, Ordförande FMF